Diyarbakır merkez ulu cami yapı topluluğu mesudiye medresesi ve müştemilatları 2010 -2017 yılları restorasyonu işi tamamlanmıştır.

İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami’nin Anadolu’ya yansıması olarak değerlendirilen büyük değer Diyarbakır Ulu Camii, İslam âlemince 5. Harem-i Şerifi olarak kabul görülmüştür.