BUKOLEON SARAYI MÜZESİ


İstanbul Tarihi Yarımada’da Bizans Sahil Sarayı olarak yapılan Bukoleon Sarayı, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılmıştır. Bilinen ve halen görülebilen bölümleri ise büyük olasılıkla Teofilos zamanında (829-842) eklenmiştir. Faros denilen fener burcu, imparatorluk iskelesi ve Saray bölümünden oluşmaktadır.Sarayın batı parçası 1870'lerde demiryolu yapımı yüzünden tahrip olmuştur.