Hasankeyf / Şeyh Hosal Köprüleri


Tarihi Hasankeyf Köprüsü üzerindeki kabartmalardan dolayı Batman-Malabadi ve Dicle üzerindeki Ceziret İbn Umar köprülerine benzemesi, onun bir Artuklu eseri olma olasılığını güçlendiren en önemli kanıt. Kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi konusunda net bir bilgi yok. Sadece ortaçağ tarihçilerinden İbn Havkal, köprünün 12. yüzyılda Fahreddin Karaaslan hükümranlığı döneminde inşa edildiğini not düşmüş kayıtlarına. Ne zaman yıkıldığı bilinmeyen köprü, Eyyubiler ve Akkoyunlular zamanında ciddi onarımlardan geçmiş.