Mardin Tekke Cami


T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2007 YILI 2. ULUSAL MİMARLIK KORUMA ÖDÜLÜ

Bina ana giriş kapısı sağ üst köşesindeki taş kitabede;

"Bu yapının en eski yapılış tarihi 586 h. (Miladi 1208) olup, Hacı Ali Baba Mağribi tarafından Tekke hayratına 1285 r. Tarihinde (Miladi 1869) onarılmıştır" yazmaktadır. 19. yy’ın sonlarındaki onarımdan bahseden ve yakın dönemde eklendiği anlaşılan yazıt ve yapının mimari özellikleri incelendiğinde Artuklular Dönemi’nde yapılmış olduğu düşünülmektedir. Geçmişte medresenin güneyinde cami ve tekkesinin de bulunduğu bilinmektedir. Vakıf kayıtlarında, bugün yıkılmış olan cami, Akkoyunlu Kasım Padişahın yeğeni olan İbrahim Bey tarafından yapıldığı, günümüze kadar büyük bölümü ulaşan medrese binasının ise İbrahim Bey’in hanımı Şah Sultan Hatun tarafından yaptırıldığı belirtilir.